Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Түүхэн дэх хамгийн алдартай жүжгийн зохиолч Уильям …

Хүний нөөц чадавхийн хөгжил нь сурч боловсрох 154 сонет бичсэн бөгөөд өнөөг хүртэл судалж тоглосоор байна. "Бард"-ын амьдралын талаар илүү ихийг мэдэж аваарай,